Have a question?
Message sent Close

Meditasjon gir deg sinnsro

Elsker du tankene dine? For mange er svaret “nei” eller “ikke hele tiden.” Du kan føle deg fanget i tankene og det evige, og ofte negative tankespinnet. Som ubudne gjester kommer frykten og skaper uro i sinnet. De negative tankene bosetter seg og nekter å reise og du kan oppleve tankene om at alt som kan gå galt, vil gå galt. 

I buddhismen sammenlignes sinnet med en ape. Aper er notorisk impulsive og kan kan finne på alle mulige sprell uten varsel. For å takle de frustrerende krumspringene til «apesinnet» vil de aller fleste av oss forsøke å temme det, men denne metoden fungerer aldri. Sinnet er vilt fordi vi prøver å kontrollere og begrense det. Løsningen fremstår som kontraintuitiv: for å oppleve indre fred og ro må vi frigjøre tankene. Når tankene er frie vil de roe seg ned og du vil oppleve sinnsro.

Hvordan kan du frigjøre deg?

Det første trinnet er å forstå at tankene feller seg selv ved å snurre en kunstig historie om hvem du er og hva du tror. Tankene forsvarer aktivt denne historien. Den vanligste historien tankene forteller er at du er egoet ditt, et fast “jeg” som er atskilt fra resten av verden. Du holder deg selv fanget dersom du tror på denne historien som tankene dine konstruerer. Ditt ego er begrenset, utsatt for frykt og konsumert av ideen om det å vite hva som kommer til å skje for å føle seg trygg.

Det stille vitnet

Angsten om fremtiden kommer snikende og tar større og større plass. Sannheten er at vi ikke vet hva som kommer til å skje i fremtiden. Meditasjon er en kraftig praksis for å våkne til ditt sanne selv og roen som ligger innenfor.

Når du mediterer med Lumi meditasjon går du utover sinnets støyende skravling og kaos til indre stillhet og utvidet bevissthet. Du begynner å se at du ikke er dine tanker, følelser og historier du forteller deg selv. Det er dette vi kaller det stille vitnet, eller observatøren som observerer tankene nærmest fra en indre distanse. Når du opplever denne stillheten regelmessig, begynner tankene dine å endre seg.

Sinnsro, økt velvære, indre fred og lykke

En regelmessig meditasjonspraksis gir oss det veldig mange mangler, sinnsro. I stedet for å bli dominert av frykt, skyld og andre former for indre smerte, blir sinnet dominert av en indre ro og stabil stillhet. En sinnsro. Fra denne tilstanden blomstrer en følelse av velvære, indre fred og lykke.

Lumi Meditasjon - nyt stillheten

Vil du lære Lumi Meditasjon?

Vil du lære å meditere og oppleve økt sinnsro, en følelse av velvære, indre fred og lykke? 

Les mer om mine meditasjonskurs her>>