Have a question?
Message sent Close

Hva er et mantra?

Mantra er et ord vi ofte bruker feilaktig. Mange bruker begrepet mantra synonymt med blant annet begreper som affirmasjon, slagord og livsfilosofi. I denne teksten skal jeg ta for meg begrepet mantra med utgangspunkt i sin opprinnelse i den over 5.000 år gamle yogatradisjonen fra India. 

I yogatradisjonen fra India, som vi gjerne betegner som en visdomstradisjon, finner vi det som i dag betegnes som vedisk meditasjon. Vedisk meditasjon har sitt utgangspunkt i det vi kaller for de gamle vediske skrifter eller vedaene. De fire vedaene er: Rigveda, Yajurveda, Samaveda og Atharveveda. Vedisk meditasjon foregår ved at vi mediterer med mantra, stille eller ved at vi sier mantraet eller mantraene høyt. I denne teksten tar jeg for meg stille meditasjon med mantra. 

Mantrahistorien

Vedisk meditasjon med mantra ble utviklet av vise kvinner og menn for de som bodde i en ashram eller skogsakademier bestående av små hytter. Det vi i dag kan forbinde med klostertradisjonen. De som bodde utenfor ashramene ble kalt for  «householders» på engelsk, eller de som holder hus og husstand. De som holdt husstand hadde vanlige liv slik som vi har det i dag. De jobbet, tok vare på familien, venner og samfunnet. De hjalp også de vise med forskjellige ting som kunne være for eksempel mat og praktisk arbeid. De vise ville gi noe tilbake og lærte dem å meditere med mantra da mantra er lettere og mer uanstrengt enn de andre teknikkene på den tiden. Lumi Meditasjon er en lett og uanstrengt meditasjonsteknikk for det moderne sinn. De vise mediterte selv oftest med fokus på pusten med en teknikk som heter anapana. Denne teknikken er utgangspunktet for flere av dagens mindfulness-meditasjoner, vipassana og andre pust-fokuserte meditasjonsteknikker. 

Mantra er en vibrasjon

Et mantra er et ord, lyd eller uttrykk på sanskrit som er ofte er uten betydning. Vi er ikke opptatt av selve ordet, eventuell betydning eller lyden, men kvaliteten på vibrasjonen som mantraet gir oss. Resitering av mantra finner du også innenfor religiøse og åndelige tradisjoner som hinduisme og buddhisme, og i denne sammenhengen yoga.

Når vi tenker på et mantra under meditasjonen så er det «viktig» at det ikke betyr noe. Dersom mantraet har en betydning vil tankene assosiere rundt betydningen. Dersom du bruker et mantra som for eksempel «jeg er rolig» (som egentlig er en affirmasjon) så vil tankene spinne rundt dette. Du vil for eksempel tenke «jeg er rolig – hvorfor er jeg ikke rolig – er det normalt å være så urolig – når er jeg rolig, og så tilbake til «jeg er rolig» noen ganger før du spinner ut i tanker utledet fra «jeg er rolig» og andre tanker. Så prinsippet med et mantra som ikke betyr noe er at hjernen nærmest gir opp å forstå, tolke og spinne rundt mantraet og hengir seg stil mantraet og du kan gå inn stillheten som er din sanne natur.

Ordet mantra er avledet av to sanskrit-røtter; manas som betyr «sinn» og «tra» som betyr «verktøy». Mantra forstår vi da som verktøy for sinnet. Et verktøy vi bruker som en teknikk for å roe ned nervesystemet og tar sinnet fra aktivitet til stillhet. Vi tenker mantraet i stillhet. Det eneste vi gjør er å tenke mantraet igjen og igjen. Når tankene kommer og oppmerksomheten vandrer, vender vi lett og uanstrengt tilbake til mantraet vårt. Dette gjør vi igjen og igjen.

Et mantra gir oss forbedret fokus, styrke, plastisitet og tilpasning for sinnet på samme måte som asanas gjør det for kroppen. Et mantra trener vår mentale energi og gir det holdning og stabilitet på samme måte som asanas forbedrer vår fysiske helse. Lett sagt så kan vi si at vi trener sinnet på en yogaklasse.

Et vanlig brukt generisk mantra på sanskrit er «So Hum». Dette er ofte et fint sted å starte når du begynner med mantrameditasjon. Men det å ha et personlig mantra gitt til deg av en kvalifisert meditasjonslærer tar din meditasjonspraksis til et høyere nivå, også spirituelt.  

Mantra-meditasjon må læres

Den beste måten å lære å meditere med mantra på er å delta på et kurs eller ha en personlig lærer. En meditasjonslærer bør ha relevant utdannelse, er sertifisert til å gi deg ditt personlige mantra og har en lang personlig meditasjonspraksis. Dersom du ønsker å få et personlig mantra er det lurt å delta på et egnet kurs med en kvalifisert meditasjonslærer som gir deg mantraet ditt. 

Mantra og bevissthetsnivåer

Med en regelmessig meditasjonspraksis med mantra vil vi kunne komme i kontakt med våre høyere bevissthetsnivåer. I følge den vediske visdomstradisjonen har vi syv bevissthetsnivåer

Vi har tre grunnleggende bevissthetsnivåer som vi bevisst eller ubevisst opplever daglig:

  1. Våken bevissthet – Jagrat på sanskrit
  2. Dyp søvn bevissthet – Sushupti på sanskrit
  3. Drømme bevissthet – Swapn på sanskrit
  4. Transcendental bevissthet – Turiya Chita på sanskrit

I tillegg har vi følgende høyere bevissthetsnivåer som vi kan komme i kontakt med ved mantra-meditasjon:

  1. Kosmisk bevissthet – Turyatit Chita på sanskrit
  2. Guddommelig bevissthet – Bhagavad Chita på sanskrit
  3. Enhetsbevissthet – Brahmananda Chita på sanskrit

Med en regelmessig meditasjonspraksis med Lumi Meditasjon vil vi komme i kontakt med våre høyere bevissthetsnivåer og bli kjent med den vi egentlig er bak tankene våre. Det stille vitnet. 

Mantra-tradisjoner

Med utgangspunkt i mantra-meditasjon fra den vediske visdomstradisjonen har vi i dag flere teknikker som på mange måter gir deg den samme effekten. Den mest kjente er Transcendental Meditasjon som fikk sitt gjennombrudd i vesten på 1960 og -70-tallet ved at medlemmene i bandet The Beatles lærte denne teknikken. Siden har vi fått flere varianter som blant annet den vediske meditasjonsteknikken Primordial Sound Meditation (som jeg er utdannet og sertifiserte i) som i sin tid ble gjenoppdaget av Dr. Deepak Chopra. Vi har også den norske ACEM teknikken som er utviklet av lege og psykolog Are Holen som har sitt utgangspunkt i Transcendental Meditasjon. Det finnes også andre meditasjonsteknikker som har den vediske tradisjonen med bruk av mantra i seg. 

Lumi Meditasjon

Lumi Meditasjon er en teknikk som som jeg, Karl Henrik Lundh, har utviklet. Den har hovedvekten på mantra-meditasjon fra den vediske meditasjonsteknikken Primordial Sound Meditation, men som i tillegg inneholder takknemlighetspraksis, mindfulness og manifestering av mindset. 

Lumi Meditasjon er et komplett meditasjonsprogram for stressreduksjon, økt velvære og selvutvikling. Jeg har utviklet Lumi Meditasjon hvor jeg integrerer flere elementer som gjør at vi kan leve mer bevisst og få et bedre liv hvor vi blir den beste versjonen av oss selv. 

Lumi Meditasjon - nyt stillheten

Har du lyst til å lære Lumi Meditasjon med mantra og få et liv med mindre stress?
Les mer her>>