Have a question?
Message sent Close
Hva er mindfulness?

Hva er mindfulness?

Mindfulness er et begrep vi har hørt om og har en formening om. Men hva er mindfulness? Mindfulness defineres oftest som oppmerksomt nærvær. Det å være oppmerksom og legge merke til og være til stede i det du gjør. Når du er aktivt oppmerksom legger du merke det som skjer rundt deg, dine tanker, følelser, atferd, bevegelser og hvordan du påvirker andre rundt deg.

Mindfulness må trenes 

Du kan trene på oppmerksomhet nærvær når som helst, hvor som helst og med hvem som helst ved å være fullt tilstede og engasjert akkurat her og nå. Mange mennesker går gjennom hverdagen med tankene sine vandrende fra den faktiske aktiviteten de deltar i, til andre tanker, ønsker, frykt eller drømmer og ønsker. Når du er oppmerksomt tilstede så er du aktivt involvert i aktiviteten med alle sansene dine i øyeblikket. Vi er oppmerksomme fra øyeblikk til øyeblikk. Når tankene vandrer og du blir oppmerksom på dette vender du tilbake til samtalen eller oppgaven

Uformell og formell mindfulness 

Mindfulness kan du praktisere både formelt og uformelt. En uformell mindfulness kan du praktiserer når som helst og hvor som helst og kan brukes på alle situasjoner gjennom dagen. En formell mindfulnesspraksis er når du bevisst setter deg, eller ligger, og bevisst trener mindfulness. Ofte kaller vi det en sittende meditasjon. Meditasjon praktiseres vanligvis i for eksempel 20 minutter to ganger om dagen.

Vi er ufokuserte 

Det kan være vanskelig for menneskesinnet å være mentalt tilstede i øyeblikket. En Harvard-studie fant ut at folk bruker 46,9 prosent av sine våkne timer på å tenke på noe annet enn det de faktisk gjør i øyeblikket. Denne typen tankeløshet er det som er vanlig siden sinnet bruker tiden sin på å fokusere på og ofte angre på noe som skjedde i fortiden eller bekymre seg for fremtiden om noe som kanskje kan skje. Studien fant også ut at det å tillate hjernen å kjøre på auto-pilot som kan gjøre folk ulykkelige. “Et vandrende sinn er et ulykkelig sinn».

Fordeler med mindfulness og meditasjon

Mindfulness øker og forbedrer: 

 • Fokus
 • Oppmerksomhet 
 • Produktivitet 
 • Kreativitet 
 • Motstandsdyktighet
 • Emosjonell intelligens
 • Lederskap 
 • Velvære
 • Omtanke og medfølelse
 • Teamwork
 • Helse
 • Lykke 
 • Selvbevissthet

 

Mindfulness reduserer:

 • Stress
 • Angst
 • Depresjoner
 • Negativ grubling 
 • Sykefravær
 • Betennelser i kroppen
 • Negativitet
 • Partiskhet
 • Prokastinering – kronisk utsettelsesatferd
 • Negativt selvprat

 

Lumi Meditasjon for et bedre liv

Lumi Meditasjon

Når du praktiserer Lumi Meditasjon er det som om du tar sinnet og hjernen på et treningssenter og bevisst trener sinnet. Du reduserer stress du kjenner akkurat her og nå. Kroppen og cellene dine har god hukommelse og her ligger gammelt stress lagret. Samtidig som du reduserer stresset du kjenner her og nå reduserer du også gammelt stress som ligger lagret i kroppen din.   

Vi mediterer for å få et bedre liv – ikke for bli bedre til å meditere!

Kontakt meg angående mindfulness og meditasjon