Have a question?
Message sent Close

Hva er Prana?

Prana er vår naturlige fysiske og mentale energi. 

Prana er et begrep vi ofte bruker i yogasammenheng. Men hva er egentlig Prana? I denne artikkelen vil jeg utforske noen av de mest sentrale elementene som påvirker vår Prana, både det som gir oss økt energi og hva som gir oss negativ energi. Det er en selvfølge, vi søker derfor positiv energi og søker å redusere negativ energi. Men er vi klar over, og lever etter dette? La oss utforske. 

Energi og livskraft

Prana er et ord på sanskrit som betyr energi men vi bruker gjerne det litt vage begrepet livskraft. Vanligvis er Prana knyttet til pusten og vår pranayama-praksis. Men det går dypere og omfatter vår totale energi, men det kan også utvides til et dypere spirituelt nivå. Vi trenger Prana for å fungere og ytterligere Prana for å fungere på et høyere nivå.

Vår prana blir påvirket av det som gir oss energi og ikke bare av pusten vår. Prana inkluderer mat og drikke, positive tilbakemeldinger, positive tanker, positive verdier, positiv motivasjon og så videre. 

Vår prana blir påvirket av både oss selv og det og de som er rundt oss. Vi trenger derfor oversikt over hva som gir oss positiv prana og hvordan vi kan forsterke dette. Vi trenger også oversikt over hva som gir oss negativ prana og hvordan vi kan endre dette til noe positivt. 

La oss utforske 

Våre naturlige energikilder

Vi kan på denne enkle måten kategorisere våre energikilder

Fysisk Prana

Prana får vi gjennom mat og drikke. Dette kan forsterkes med relevante urter og andre tilsetninger som øker vår Prana, vår energi. Kroppen er vår motor og feil bruk medfører at vi mister store deler av vår energi. Her er avhengighet en stor kraft som styrer vår prana, vår energi nedover. 

Sanse-Prana

Vi har våre naturlige sanser og «kunstige tilsetninger». For at våre sanser skal motta energi så ser vi til naturlige kilder som å være i kontakt med naturen i sin rene form. Disse sanseinntrykkene fornyer sinnet og nervesystemet vårt. Det motsatte blir kunstige kilder som for eksempel Facebook og Instagram som tenderer til å tømme oss for energi. Vi blir ofte en passiv beskuer og glemmer å leve vårt eget liv og vi nærmest tømmer vårt eget liv for potensialet vårt. 

Vital Prana

Vital Prana får vi primært gjennom pusten. Dette kan vi forsterke gjennom pranayama-praksis. Vi utvider våre naturlige helende krefter. Pusten påvirker oss og gjennom pranayama-øvelser så kan vi tilføre oss energi og gi oss overskudd. Men vi kan også bruke pranayama-øvelser til å roe oss ned når energinivået er for høyt og vi kjenner på et ubehagelig høyt stressnivå.

Positive emosjoner – positiv Prana

Dette inkluderer kjærlighet, ømhet, omtanke og oppmuntring fra andre. Negativ tenking, angst, frykt og for sterk tilknytning til det som ikke tjener oss reduserer vår energi og vitalitet. Vi blir demotiverte, viljesvake og for avhengig av andre, som kanskje ikke vil oss så vel. 

Gode tanker og positive holdninger – positiv Prana 

Det positive i livet som inkluderer ideer, idealer, prinsipper og verdier vi selv står for og som vi blir påvirket av andre som for eksempel familie, venner og kollegaer. I tillegg så kommer det vi gjør med oss selv gjennom vår egen kontemplasjon og meditasjon. 

Viljestyrke

Vi har en indre drive som trenger næring en vilje og motivasjon. Viljestyrken kommer innenfra, men sammen med personer som vil oss vel kan vi utvikle denne til å nå nye høyder og realisere den beste versjonen av oss selv. 

Hvordan forbedre vår Prana?

For å kunne forbedre vår prana så må vi analysere oss selv og det og de vi har rundt oss. Hva tar vi til oss? Hva gir oss energi og hva tapper oss for energi?

Indre faktorer – mine vaner og uvaner

Vi har alle våre vaner og uvaner, noe positivt og negativt. Men er vi oppmerksomme på dem? Og dersom vi er oppmerksomme på dem, hva gjør vi for å forsterke de positive og redusere, eventuelt fjerne, de negative? Har vi motivasjon og viljestyrke til å endre livet vårt slik at livet blir så positivt som det kan være og vi blir den beste versjonene av oss selv?

Vi stiller oss spørsmålet; hva kan jeg gjøre for å få mer energi? Vi må gi oss selv en bevisst oppmerksomhet og våge å være litt selvkritisk. Spiser jeg riktig mat som gir meg energi og overskudd eller trekker maten jeg spiser meg nedover og havner litt for lett på sofaen etter måltidet? Hva gjør det jeg drikker med meg? Jeg vet at fysisk trening gir meg energi, men er jeg aktiv nok?

Ytre faktorer – hva skjer rundt meg?

Vi er ikke alene, vi har alle noe og noen rundt oss. Omgivelsene påvirker oss. Det kan være hjemmet ditt, stedet du bor, menneskene som vi omgir oss med. Men vi kan velge å bli værende der vi er eller bevege oss videre. 

Menneskene rundt oss kan tappe oss for positiv energi og vi kan bruke lang tid på å komme oss opp igjen. Negative forhold trekker oss ned. Jeg sier ikke at vi skal fjerne de negative personene, men ha et realistisk og bevisst forhold til dem og være bevisst på hvordan vi forholder oss til dem og oss selv.  

Vi må utvikle viljestyrke

Viljestyrke er den grunnleggende kraften av alle kreftene vi har. Den hviler på vår evne til å motsette oss den negative kraften sinnet, prana, sanser eller kroppen. Avhengighet, frykt, angst er sentrale elementer her. Vi må gjøre det vi egentlig vet at er best for oss og ikke la oss bli styrt av negativ energi, tanker, rutiner. Vi kan bryte rutinene og vanene våre som vi opplever som negative og styre mot det positive.  

Når våre negative sanser får dominerer oss mister vi vår energi og kontroll til den ytre verden. Når vi har viljestyrke tar vi kontroll over kroppen, sinnet, sansene og styrer mot et høyere mål uansett hvilke forhold som søker å forstyrre og distrahere oss. 

Det er viktig at vi utvikler våre indre energikilder, kreativitet og transformasjon slik at vi ikke blir avhengig av ytre forhold som styrer våre liv. Vi kan utvikle vår egen energi gjennom tilstedeværelse og bevissthet om våre egne liv og her er yoga og meditasjon viktige og kraftfulle verktøy. 

Viljestyrke, drømmer og mål er viktige drivkrefter som med riktig prana virker selvforsterkende og vi beveger oss mot den beste versjonen av oss selv. 

Gi deg selv det livet som er den beste versjonen av deg selv. 

Lumi Meditasjon

Lumi Meditasjon er en teknikk som som jeg, Karl Henrik Lundh, har utviklet. Den har hovedvekten på mantra-meditasjon fra den vediske meditasjonsteknikken Primordial Sound Meditation, men som i tillegg inneholder takknemlighetspraksis, mindfulness og manifestering av mindset. 

Lumi Meditasjon er et komplett meditasjonsprogram for stressreduksjon, økt velvære og selvutvikling. Jeg har utviklet Lumi Meditasjon hvor jeg integrerer flere elementer som gjør at vi kan leve mer bevisst og få et bedre liv hvor vi blir den beste versjonen av oss selv. 

Lumi Meditasjon - nyt stillheten

Har du lyst til å lære Lumi Meditasjon med mantra og få et liv med mindre stress?
Les mer her>>